วิธีการชำระเงิน

1. เมื่อเข้ามาในหน้า shop แล้วกดเลือกดูสินค้าที่ต้องการ Quantity (จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ) = ใส่จำนวนที่ลูกค้าต้องการจะสั่งซื้อ เมื่อเสร็จแล้วให้กด ‘ADD TO CART’ 

2. เมื่อขึ้นตามภาพแล้วให้กด ‘VIEW CART’ 

3. เลือกวิธีการชำระเงิน

  • PayPal

  • Checkout (ชำระผ่านบัญชีธนาคาร)

4. ในกรณีเลือก Checkout เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าที่ต้องกรอกลายละเอียด

4.1 Customer Details กรอกลายละเอียดการจัดส่ง

4.2 Payment การจ่ายเงิน

  • PayPal

  • Manual Payment มี 2 แบบ

 

1.โอนโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี บัญชีกระแสรายวัน 124-3-075270 ชื่อบัญชี - บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

2. ชำระผ่าน QR Code สั่งจ่าย บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

4.3 Review & Place Order 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อด้านบนและเมื่อคุณพร้อมให้คลิกสั่งซื้อ ‘Place Order’


5. การแจ้งหลักฐานการโอนเงิน


วิธีที่ 1. แจ้งการชำระเงิน โดยผ่าน e-mail  โดยแจ้งว่าสั่งซื้อของผ่านช่องทางใด, หลักฐานการโอน, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ info@comforta.co.th


วิธีที่ 2. แจ้งการชำระเงินทาง LINE โดยแจ้งว่าสั่งซื้อของผ่านช่องทางใด, หลักฐานการโอน, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่LINE (@bikemate) หรือแอดผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

HOW TO PAY

1. After you select a product you need to identify the quantity you want to purchase, then press ‘ADD TO CART

2. Noticed from the picture below, then press ‘VIEW CART’

3. Payment method

                ● PayPal

                ● Checkout (Payment via bank account)

4. In case you choose Checkout, you need to fill out all blank

4.1 Fill in customer details

4.2 Payment

               ● PayPal

               ● Manual Payment  with 2 options

1.Transferring via Bangkok Bank for COMFORTA Co., Ltd. / Lumpini Branch / Current account number 124-3-075270

2. Scanning QR Code under the name of COMFORTA Co., Ltd.

4.3 Review & Place Order

Please review the order details above, and when you're ready, click Place Order

5. Payment proof notification

Method 1. Inform the payment via e-mail by informing the order through any channels, proof of transfer, name-surname, address and telephone number to info@comforta.co.th.

Method 2. Notify payment via LINE by notifying you of the order through any channel, proof of transfer, name-surname, address, and telephone number to LINE  (@bikemate) or add via QR code below.

DBD-Registered.png

©2019 by BIKEMATE.NET. Crafted with love from Sathon!