BIKEMATE.NET

STORE POLICY

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดำเนินไปตามกฎข้อบังคับตามที่ บ. กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมออนไลน์ ราคาสินค้าที่อยู่ในเว็บไซส์ของเราคือราคาขาย ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องขอเงินชดเชยหรือส่วนลดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา บ. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสีหายที่เกิดจากเหตุขัดข้อง ความล่าช้า การสูญหาย การผิดพลาด ของเว็บไซส์หรือระบบการสื่อสารที่ใช้ในขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายขึ้น (ทั้งในความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ จากการดำเนินการของ บ. เท่านั้น) โปรดแจ้ง บ.โดยทันที พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดย บ. จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิตในการดำเนินขั้นตอนการรับประกันผลิตภัณฑ์ สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถคืน หรือแลกเปลี่ยนได้ ยกเว้นกรณีความเสียหายจากการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับระดับโลก และได้มาตราฐานจากๅโรงงาน การรับประกันสินค้าจึงเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบได้ หากเกิดความเสียหายใดๆ การรับประกันสินค้ามีผลเมื่อลูกค้าลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ หรือที่ www.asia.bike/register

การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อเป็นการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ โดย บ. จะส่งออกจากคลังสินค้าในระหว่างวันและเวลาทำการของ บ. บ.จะเลือกใช้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานสะดวก รวดเร็ว ประหยัดที่สุด แต่ บ. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาน การสูญหาย ของสินค้าในขั้นตอนการจัดส่งที่ไม่ได้ดำเนินการโดย จนท. ของ บ. ได้ โดยทั่วไป ผู้ให้บริการการจัดส่งที่ บ. เลือกใช้จะสามารถส่งสินค้าไปได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่สำหรับพื้นที่ทางการทหาร หรือราชการที่มีกฎห้ามอยู่ สินค้าอาจส่งไปพักอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อรอให้ทางลูกค้ามารับของด้วยตนเอง ที่อยู่ในการจัดส่งจะเป็นไปตามที่ผู้ซื้อให้ไว้ในระบบ โปรใส่ชื่อ ที่อยู่ เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่ง เนื้อหาและภาพทั้งหมดในเว็บไซส์ บ. สงวนให้เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้ตัดลอก หรือเลียนแบบ นอกเสียจากได้รับการอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ก่อนแล้ว

Cart
  • No products in the cart.