STORE POLICIES

 • การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดำเนินไปตามกฎข้อบังคับตามที่ บ. กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์

 • ราคาสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราคือราคาขาย ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องขอเงินชดเชย หรือส่วนลดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

 • บ. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุขัดข้อง ความล่าช้า การสูญหาย การผิดพลาด ของเว็บไซต์หรือระบบการสื่อสารที่ใช้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า 

 • หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายขึ้น (ทั้งนี้ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ จากการดำเนินการของ บ. เท่านั้น) โปรดแจ้ง บ. โดยทันที พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดย บ. จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิตในการดำเนินขั้นตอนการรับประกันผลิตภัณฑ์ 

 • สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ยกเว้นกรณีความเสียหายจากการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกัน 

 • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และได้มาตราฐานจากโรงงาน  การรับประกันสินค้าจึงเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิต  ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบได้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการใช้งาน หรือติดตั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 • การรับประกันสินค้ามีผลเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์หรือที่ www.asia.bike/register

 • การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อเป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ โดย บ. จะส่งออกจากคลังสินค้าในระหว่างวันและเวลาทำการของ บ. 

 • บ. จะเลือกใช้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดที่สุด แต่ บ. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย ของสินค้าในขั้นตอนการจัดส่งที่ไม่ได้ดำเนินการโดย จนท. ของ บ. ได้ 

 • โดยทั่วไป ผู้ให้บริการการจัดส่งที่ บ. เลือกใช้จะสามารถส่งสินค้าไปได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่สำหรับพื้นที่ทางการทหาร หรือราชการที่มีกฎห้ามอยู่ สินค้าอาจส่งไปพักอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อรอให้ทางลูกค้ามารับของด้วยตนเอง

 • ที่อยู่ในการจัดส่งจะเป็นไปตามที่ผู้ซื้อให้ไว้ในระบบ โปรดใส่ ชื่อ ที่อยู่ เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดส่ง

 • เนื้อหาและภาพทั้งหมดในเว็บไซต์ บ. สงวนให้เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้คัดลอก หรือเลียนแบบ นอกเสียจากได้รับการอนุญาตจากผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ก่อนแล้ว

สอบถามข้อมูลการรับประกันสินค้เพิ่มเติมได้ที่ info@bikemate.net หรือ +66.2.2401331

DBD-Registered.png

©2019 by BIKEMATE.NET. Crafted with love from Sathon!